Werken met enkelvoudige trauma. Een geprotocolleerde behandelmethode voor traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die kunnen ontstaan door een gebeurtenis die een intensere indruk geven/achterlaten dan gewenst is.

EMDR DordrechtZonder terug te denken aan deze gebeurtenis (of juist wel) kan men nog steeds een emotionele reactie ervaren, waarbij een relatie tussen deze ervaring en de toen gekozen/gegeven reactie in het hier en nu merkbaar wordt. Bijvoorbeeld: angstklachten bij het doen van nieuwe dingen in het leven. Somberheid die zich aandient op momenten dat daar geen aanleiding voor lijkt te zijn, herbelevingen, slaapproblemen, omgang met pijn, enzovoort.

De ervaring leert dat, als het gaat om een trauma na een eenmalige gebeurtenis, mensen vaak al na enkele zittingen in staat zijn om hun normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.