Reintegratie eerste spoorHet moment, dat een persoon niet meer verder kan en zich ziek meldt, heeft veel impact op zowel medewerker als werkgever. Er komen emoties los en de situatie verandert letterlijk door de verandering van dagstructuur. Daarnaast blijft er werk liggen of wordt de druk op het team een stuk groter. Zonder juiste begeleiding is de kans groot dat uw medewerker zal blijven kwakkelen of langdurig verzuimt. Dit met veel ellende en hoge kosten voor u als werkgever tot gevolg.

De eerste drie maanden na de ziekmelding is de bereidheid tot verandering het grootst. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in dit proces begeleiding in te zetten, zodat de persoon effectief de regie over het eigen leven terug kan nemen.

Psychosomatische klachten/stressklachten

Dit zijn klachten die ‘geen’ medische grond hebben maar, wel veel fysiek en emotioneel ongemak kunnen geven bij de dagelijks activiteiten, zoals de uitvoer van de functie. De  klachten ontstaan tijdens of na een periode van overbelasting en kunnen voor iedereen verschillend zijn. De oplossingsstrategieën, die de medewerker tot nu toe hanteert, blijken onvoldoende om succesvol te functioneren.

Behandeling psychosomatische klachten

De behandeling bestaat uit het geven van inzicht waardoor het herstellend vermogen van het lichaam beter tot zijn recht komt en de klachten kunnen verdwijnen. Door ontwikkelingsgerichte begeleiding, wordt uw medewerker gestimuleerd om naar zijn of haar eigen patronen en attitude te kijken. Daarnaast wordt er actief met opdrachten gewerkt, zodat de persoon effectiever gedrag aanleert. Waar mogelijk, wordt met praktijkvoorbeelden gewerkt om de medewerker direct effect te laten ervaren.